Отговорен за съдържаниетоseneos Bulgaria EOOD
Neofit Rilki Street 41 / 2nd Floor
100 Sofia
 

Управляващи директори
Guido Renneberg
Klaus Faßbender

пресслужбата:
Guido Renneberg


Услуги за уебсайт / онлайн присъствие
Marcel Heller

 

 

 

Fon +49 221 179298 - 0
Fax +49 221 179298 - 29
Email  info(at)seneos.com

 

 

 

 

 

 
 

 

seneos™, we are engineers™ und engineering on demand™ са регистрирани търговски марки на seneos GmbH, Cologne


отговорност

Ние не поемаме отговорност за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената информация. Искове за отговорност срещу нас, свързани с материални или материални щети, причинени от използването или неизползването на предоставената информация или чрез използването на неточна или непълна информация, са изключени, освен ако не сме доказали, че са умишлени или грубо небрежни.

Всички оферти са необвързващи. Ние изрично си запазваме правото да променяме, допълваме или изтриваме части от страниците или цялата оферта без предизвестие или да спрем публикуването временно или постоянно. Предоставянето и използването на информацията, информацията и препоръките на този уебсайт не представлява договорно или договорно правоотношение. Следователно няма задължение за нас да компенсираме всякакви вреди, произтичащи от спазването на информацията, информацията и препоръките, съдържащи се на този уебсайт.

звена

С решението от 12 май 1998 г. окръжният съд в Хамбург реши, че трябва да отговори за съдържанието на свързаната страница, ако е необходимо, чрез прикачване на връзка. Според окръжния съд това може да бъде предотвратено само чрез изрично дистанциране от това съдържание.

Този уебсайт съдържа връзки към друго съдържание в интернет. За тези връзки се прилага: Подчертаваме, че нямаме влияние върху дизайна и съдържанието на свързаните страници / съдържание. Затова се освобождаваме от това изрично от цялото съдържание на всички свързани страни на този уеб сайт. Това изявление се отнася за всички страници на този сайт, където линкове или банери са външно съдържание.

Правна валидност на този отказ от отговорност

Това отказване от отговорност трябва да се разглежда като част от интернет офертата, от която е спомената тази страница. Ако секциите или отделните клаузи на това изявление не са законни или верни, съдържанието или валидността на останалите части не се влияе от този факт.

Авторско право

seneos GmbH се стреми да спазва авторските права на графиките, звуковите документи, видеорепортажите и текстовете, използвани във всички публикации, да използва графики, звукови документи, видео последователности и текстове, създадени от самите тях, или да използва нелицензирани графики, звукови документи, видеопоследователности и текстове. ,

Авторските права за публикувани обекти, създадени от seneos GmbH, остават единствено в seneos GmbH. Възпроизвеждането или използването на такива графики, звукови документи, видеозаписи и текстове в други електронни или печатни публикации не е разрешено без изричното съгласие на seneos GmbH.